Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης για τα εκάστοτε διαθέσιμα Προγράμματα Υποτροφιών ή Χρηματοδοτήσεων, όπου αναφέρονται οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας ή χρηματοδότησης.

 • 1

  Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις της δημόσιας πρόσκλησης υποτροφιών.

 • 2

  Eισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

  Συμπληρώστε την αίτηση υποτροφίας.

  Επισυνάψτε μόνο τα ζητούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

 • 3

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία και ότι έχετε επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα.

  Πατήστε “Aποστολή Αίτησης”.

  Θα λάβετε στο email σας επιβεβαίωση υποβολής της αίτησής σας στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Διαδικασία Αξιολόγησης Αίτησης

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι αιτήσεις που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής προχωρούν σε ακαδημαϊκή αξιολόγηση.
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  Η ΑΜΚΕ «Υποτροφίες Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά» συγκροτεί Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από καθηγητές Πανεπιστημίων και ειδικούς επιστήμονες.
 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
  Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η ΑΜΚΕ «Υποτροφίες Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά» δύναται να καλέσει τον υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη.
 • ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
  Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ «Υποτροφίες Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά» εγκρίνει τη χορήγηση των υποτροφιών με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των αιτήσεων.

Υποβολή Αίτησης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ολοκληρώθηκε.

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον και την συμμετοχή σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Λόγο μεγάλης συμμετοχής τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως 15/10/2023