ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ΑΜΚΕ  «Υποτροφίες  Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά»  ανοίγει ξανά και φέτος τις πόρτες της και θα χορηγήσει ανανεώσεις υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Προσκαλεί τους νέους και τις νέες με λαμπρά μυαλά που ανήκουν στην οικογένεια των υποτρόφων μας, όπου περήφανα στηρίζουμε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, συμβάλλοντας έτσι σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.

Η ΑΜΚΕ  «Υποτροφίες  Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά»  προκηρύσσει τη χορήγηση ανανεώσεων υποτροφιών των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, σε φοιτητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για προγράμματα που ξεκινούν το πανεπιστημιακό έτος 2024-2025 θα χορηγηθούν 22 ανανεώσεις υποτροφιών :

 • Για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές επιπέδου Bachelor, Master και PHD σε όλα τα επιστημονικά πεδία (υγείας, οικονομίας, τεχνών, κλπ.).
 • Σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ σε ένα πρόγραμμα & σε ένα πανεπιστήμιο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε) ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει φέτος την προσφορά 22 ανανεώσεων υποτροφιών προς όφελος προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών.

Το πρόγραμμα ανανέωσης υποτροφιών έχει ως στόχο την παροχή οικονομικής υποστήριξης σε άτομα που διαπρέπουν και έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης για να φέρουν εις πέρας τα εξόδους που συνδέονται με την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Α.Μ.Κ.Ε (https://samaras-scholarships.org/ypovoli-aitisis/).

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10/08/2024.
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Α.Μ.Κ.Ε στην διεύθυνση Λεωφόρος Καποδιστρίου 38-40, Μαρούσι ΤΚ 15123 ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210-6101075 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου [email protected] .

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και ανυπομονούμε να λάβουμε τις αιτήσεις σας.

Με εκτίμηση,
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε) ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ.

 • Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Σάββατο 10/08/2024, στις 23:59μμ.
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Λεωφόρος Καποδιστρίου 38-40,
  Μαρούσι ΤΚ 15123
 • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε [email protected]
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • 1. Απολυτήριο από Λύκειο Μέσης Εκπαίδευσης
 • 2. Τόπος μόνιμης κατοικίας γονέων διαφορετικός από τόπο μεταπτυχιακών σπουδών κατά προτίμηση.
 • 3. Να έχει ολοκληρώσει έως την ηλικία των 23 ετών το πρώτο πτυχίο και έως 25 ετών το μεταπτυχιακό
  *Τα ανωτέρω ηλικιακά όρια δεν ισχύουν για τις σπουδές με εξαετή κύκλο φοίτησης.
 • 4. Περιγραφή επιλογής προγράμματος σπουδών και Πανεπιστημίου.
 • 5. ∆ιάρκεια σπουδών προγράμματος που έχει ολοκληρώσει.
 • 6. 'Eχει συγκεντρώσει στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον δεκαεπτά χιλιάδες μόρια (17.000) χωρίς τα ειδικά μαθήματα στη διαδικασία Πανελλαδικών Εξετάσεων του Μαΐου-Ιουνίου 2024.
 • 1. Πρώτο Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστήμιου ή επιπέδου Bachelor / Master ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών ξένου Πανεπιστημίου.
 • 2. Πρόγραμμα με έναρξη το 2024-2025.
 • 3. Διάρκεια προγράμματος βάσει του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
 • 4. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • 5. Πλήρης Φοίτηση (full-time).
 • 6. Ετήσια αξιολόγηση προόδου σπουδών για την παράταση της υποτροφίας.
 • 1. Πανεπιστήμιο φοίτησης για μεταπτυχιακούς σπουδαστές
   ∙Πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων.
   ∙Κάτοχοι ισότιμων τίτλων από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού.
 • 2. Ελάχιστη Βαθμολογία Απολυτηρίου
   ∙International Baccalaureate (IB): 30/45
   ή Απολυτήριο Γενικού Λυκείου: 17,5/20.
 • 3. Ελάχιστη Βαθμολογία Πτυχίου
   ∙Ελληνικά Πανεπιστήμια: Λίαν Καλώς
   ∙Γαλλικά Πανεπιστήμια: Λίαν Καλώς
   ∙Γερμανικά Πανεπιστήμια: Λίαν Καλώς

Δικαιολογητικά Έγγραφα

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
 • Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα, αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9), καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), εφόσον υποβάλλονται, του τελευταίου και προηγούμενου φορολογικού έτους του υποψηφίου και των γονέων του (2022 & 2023). *Σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε ατομική φορολογική δήλωση θα πρέπει να επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν είστε υπόχρεος/η φορολογικής δήλωσης για το έτος 2022 & 2023).
 • Ανανεωμένο βιογραφικό σημείωμα
 • Αυτοπεριγραφική έκθεση & Έκθεση προόδου Β’ εξαμήνου(από την τριμελή επιτροπή για διδακτορικούς υποτρόφους) .
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής σεμιναρίων ή έγγραφο κατά το έτος 2023-2024 που αφορά στα ακαδημαϊκά προσόντα (ενδεικτικά: τιμητικές διακρίσεις, δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια κλπ)
 • Επίσημη πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας(και γονέων).
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κ.λ.π.)
 • Απαιτείται μετάφραση για όσα δικαιολογητικά είναι σε άλλη γλώσσα εκτός ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής.
 • Οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων θα πρέπει να προσκομίσουν το πρόγραμμα σπουδών του πτυχίου τους, από το οποίο προκύπτει η διαβάθμιση βαθμολογίας και διάκρισης του πτυχίου τους.
 • Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμός πτυχίου, σειρά κατάταξης, συμμετοχή σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά).
 • Κύρος Πανεπιστημίου & επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών.
 • Οικονομική κατάσταση & κοινωνικά κριτήρια
 • Τεκμηρίωση επιλογής προγράμματος σπουδών & Πανεπιστημίου.
 • Αρτιότητα αίτησης υποτροφίας.
 • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ εντός Σεπτεμβρίου 2024.
 • Μετά την τελική υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δεν δύναται να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται την υποτροφία, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τους οποίους αξιολογεί η ΑΜΚΕ κατά την κρίση της.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος λάβει απορριπτική απάντηση από το Πανεπιστήμιο μετά την υποβολή της αίτησής του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την ΑΜΚΕ..
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από την ΑΜΚΕ, επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, οφείλει να ενημερώσει την ΑΜΚΕ και αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το πρόγραμμα υποτροφιών της ΑΜΚΕ.
 • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.