Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Γιατί να επιλέξω την ΑΜΚΕ Σαμαρά για Αίτηση Υποτροφίας Σπουδών;

Η ΑΜΚΕ «Υποτροφίες Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά» ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση υποτροφιών, παρέχοντας τη δυνατότητα σε νέους μαθητές και φοιτητές που δεν έχουν τα απαραίτητα οικονομικά εφόδια, να κατακτήσουν ένα επίπεδο μόρφωσης αντάξιο των αποδεδειγμένα υψηλών μαθητικών και ακαδημαϊκών τους επιδόσεων.
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην πρόοδο των νέων, την εξέλιξη της γνώσης και την υγιή ανάπτυξη της κοινωνίας.

Ποιοι μπορούν να καταθέσουν Αίτησης Υποτροφίας στην ΑΜΚΕ Σαμαρά;

Η ΑΜΚΕ «Υποτροφίες Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά» χρηματοδοτεί υποτροφίες σε απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης και φοιτητές Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την κατάθεση Αίτησης Υποτροφίας;

– Αν είστε Φοιτητής: να έχετε ολοκληρώσει έως την ηλικία των 23 ετών το πρώτο πτυχίο και έως 25 ετών το μεταπτυχιακό (συνυπολογίζοντας το χρόνο στράτευσης).
– Αν είστε Απόφοιτος Λυκείου: να έχετε Απολυτήριο από Λύκειο Μέσης Εκπαίδευσης.
– Ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων σας να είναι διαφορετικός από τον τόπο σπουδών σας.
– Να μην λαμβάνετε υποτροφία από άλλον φορέα ή άλλη οικονομική ενίσχυση.

Για πόσα προγράμματα σπουδών μπορώ να υποβάλλω Αίτηση Υποτροφίας και σε πόσες χώρες;

Μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Υποτροφίας ΜΟΝΟ για ένα πρόγραμμα σπουδών και σε μία χώρα σπουδών.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής για την απονομή υποτροφίας από την ΑΜΚΕ Σαμαρά;

– Αν είστε Φοιτητής: Η ακαδημαϊκή σας επίδοση (βαθμός πτυχίου, σειρά κατάταξης, συμμετοχή σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά).
– Αν είστε Απόφοιτος Λυκείου: η πιστοποιημένη επίδοση (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου).
– Το κύρος του Πανεπιστημίου & του επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών.
– Η οικονομική σας κατάσταση.
– Η τεκμηρίωση της επιλογής του προγράμματος σπουδών και του Πανεπιστημίου.
– Η διάρκεια σπουδών του προγράμματος που έχετε ολοκληρώσει.
– Η αρτιότητα της αίτησης υποτροφίας.

Σε περίπτωση που μου απονεμηθεί Υποτροφία, είναι μόνο για ένα έτος;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για παράταση της Υποτροφίας σας, με αυστηρές προϋποθέσεις, όπως η πλήρης φοίτηση και η ετήσια αξιολόγηση προόδου σπουδών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Λόγο μεγάλης συμμετοχής τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως 15/10/2023