Βακτηρία γαρ ἐστί παιδεία βίου.

Η μόρφωση είναι στήριγμα της ζωής
Μένανδρος, 4ος αιώνας π.Χ., αρχαίος Έλληνας ποιητής

Οι Υποτροφίες σε αριθμούς

0
Yποτροφίες
0
Aιτήσεις

Δημόσια Πρόσκληση

Πρόγραμμα Υποτροφιών Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
Δευτέρα 25/07/2022, στις 23:59μμ.

* Σας ενημερώνουμε ότι χορηγείται παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για χορήγηση υποτροφίας έως και την 05/08/2022 προκειμένου λόγω των συνθηκών να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών εγγράφων.

To Όραμα μας

Το μέλλον είναι προτεραιότητα για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Υποτροφίες Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά»(ΑΜΚΕ).

Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην πρόοδο των νέων, την εξέλιξη της γνώσης και την υγιή ανάπτυξη της κοινωνίας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όσους το αξίζουν πραγματικά να κατακτήσουν ένα επίπεδο μόρφωσης αντάξιο των ικανοτήτων τους.