Βακτηρία γαρ ἐστί παιδεία βίου.

Η μόρφωση είναι στήριγμα της ζωής
Μένανδρος, 4ος αιώνας π.Χ., αρχαίος Έλληνας ποιητής

Οι Ανανεώσεις Υποτροφιών σε αριθμούς

0
Ανανεώσεις Υποτροφιών

Ανανεώσεις Υποτροφιών

Πρόγραμμα Ανανεώσεων Υποτροφιών Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
Σάββατο 10/08/2024, στις 23:59μμ.

To Όραμα μας

Το μέλλον είναι προτεραιότητα για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Υποτροφίες Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά»(ΑΜΚΕ).

Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην πρόοδο των νέων, την εξέλιξη της γνώσης και την υγιή ανάπτυξη της κοινωνίας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όσους το αξίζουν πραγματικά να κατακτήσουν ένα επίπεδο μόρφωσης αντάξιο των ικανοτήτων τους.